Skip to main content
 

Kites

 
Mini Diamond - Teddy Kite
£7.99Each
 

In Stock

 
 
Super Flyer - Robot Kite
£15.99Each
 

Low Stock

 
 
Aqua Flyer - Piranha Fish Kite
£15.99Each
 

Out Of Stock

 
Aqua Flyer - Rainbow Kite
£15.99Each
 

Out Of Stock

 
Classic Box Kite
£19.99Each
 

Out Of Stock

 
Classical Dragon - Hot Chilli Kite
£26.99Each
 

Out Of Stock

 
Classical Dragon - Ice Kite
£26.99Each
 

Out Of Stock

 
Diamond Rainbow Kite
£9.99Each
 

Out Of Stock

 
Diamond Rainbow - Neon Kite
£9.99Each
 

Out Of Stock

 
Farmyard Tots - Chick Kite
£9.99Each
 

Out Of Stock

 
Farmyard Tots - Pig kite
£9.99Each
 

Out Of Stock

 
Giant Diamond Rainbow Kite
£24.99Each
 

Out Of Stock

 
Jungle Tots - Lion Kite
£9.99Each
 

Out Of Stock

 
Large Diamond Stunter Kite
£19.99Each
 

Out Of Stock

 
Midi Diamond - Pirate Kite
£11.99Each
 

Out Of Stock

 
Midi Diamond - T-Rex Kite
£11.99Each
 

Out Of Stock

 
Midi Diamond - Unicorn Kite
£11.99Each
 

Out Of Stock

 
Mini Diamond - Fairy Kite
£7.99Each
 

Out Of Stock

 
Mini Diamond - Monkey Kite
£7.99Each
 

Out Of Stock

 
Mini Diamond - Rocket Kite
£7.99Each
 

Out Of Stock

 
Mini Super Rainbow Flyer Kite
£7.99Each
 

Out Of Stock

 
Monarch Butterfly Large Kite - Blue
£21.99Each
 

Out Of Stock

 
Monarch Butterfly Large Kite - Pink
£21.99Each
 

Out Of Stock

 
Monarch Butterfly Large Kite - Red
£21.99Each
 

Out Of Stock

 
Monarch Butterfly Small Kite - Blue
£9.99Each
 

Out Of Stock

 
Monarch Butterfly Small Kite - Pink
£9.99Each
 

Out Of Stock

 
Monarch Butterfly Small Kite - Red
£9.99Each
 

Out Of Stock

 
Scimitar - Two Line Stunt Kite
£24.99Each
 

Out Of Stock

 
Sky Dancers - Dinosaurs Kite
£16.99Each
 

Out Of Stock

 
Sky Dancers - Dolphins Kite
£16.99Each
 

Out Of Stock

 
Sky Dancers - Hot Air Balloon Kite
£16.99Each
 

Out Of Stock

 
Sky Dancers - Rocket Kite
£16.99Each
 

Out Of Stock

 
Super Flyer - Fairy Kite
£15.99Each
 

Out Of Stock

 
Super Flyer - Pig Kite
£15.99Each
 

Out Of Stock

 
Aurora Box Kite
£23.99Each
 

Out Of Stock